Informasi Data Tabayun

Tabayun Online

Portal data tabayun online

Info Perkara

Informasi Perkara

Temukan informasi perkara anda


"Kekuatan dalam amal akan terwujud jika kalian tidak menangguhkan yang harus dikerjakan pada hari ini hingga besok. Jika kalian menangguhkannya, maka akan datang amal-amal baru yang membebani kalian, lalu kalian tidak tahu mana yang harus dilaksanakan, sehingga kalian justru menyia-nyiakan semuanya.."
Author

Umar ibn al-Khattab

”Sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tetapi aku bukanlah org yg paling baik di kalangan kamu maka berilah pertolongan kepadaku. Kalau aku bertindak lurus maka ikutilah aku tetapi kalau aku menyeleweng maka betulkan aku!”
Author

Abu Bakar ash-Shiddiq

Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya.
Author

Ali bin Abi Thalib

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan

Tim Pelaksana Kompetisi Pelayanan Publik Pengadilan 2015, iLead Universitas Indonesia, sedang berpacu dengan waktu untuk....

Selengkapnya »